SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng” Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 23-09-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng” như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu.

- Giá trúng thầu: 812.900.000 đồng (bao gồm thuế VAT).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

- Danh sách các nhà thầu không được chọn: không có.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định

Tài liệu đính kèm:
Tb_trungthau.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347