SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu “Cung cấp thiết bị tin học” Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 19-05-2020

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học tại Sở Khoa học và Công nghệ” thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ”,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học tại Sở Khoa học và Công nghệ” thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ” đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, như sau:

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Máy tính NÉT.

Giá trúng thầu: 2.499.250.000 đồng (bao gồm thuế VAT).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

Danh sách các nhà thầu không được chọn:

1. Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin P và L:

Lý do không đựơc chọn: E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng về yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT.

2. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sao Mai

Lý do không được chọn: E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng về yêu cầu năng lực và kinh nghiệm, yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty TNHH Máy tính NÉT đến liên hệ với Văn phòng (tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Hồ Chí Minh, Số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh; Số điện thoại: (028) 3932 7831 - Fax: (028) 3932 5584) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ chân thành cảm ơn Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin P và L, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sao Mai đã quan tâm tham dự gói thầu trên. Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị vào những lần sau

Tài liệu đính kèm:
1113.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927658