SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả Vòng Sơ tuyển Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)” – TOP 50 Chung

Ngày thông báo: 12-08-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả Vòng Sơ tuyển Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)” – TOP 50 như sau:
1. Kết quả Vòng Sơ tuyển Cuộc thi – TOP 50 (Danh sách đính kèm).
2. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Ban Thư ký Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)”.
Ông Phạm Văn Xu – Trưởng Ban Thư ký (Điện thoại: 028.3932.2147; Di động: 0903.345.262; Email: pvxu.skhcn@tphcm.gov.vn)

Tài liệu đính kèm:
Thong_bao_Top_50.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10928038