SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 Chung

Ngày thông báo: 13-01-2023

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Lãnh đạo Sở như sau:

Thứ, Ngày Tiếp công dân

Người tiếp công dân

Chức vụ

Quý 1 năm 2023

Thứ Sáu

13/01/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

27/01/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/02/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

17/02/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/02/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/3/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

17/3/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/3/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Quý 2 năm 2023

Thứ Sáu

07/4/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

14/4/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

21/4/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

12/5/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

19/5/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

26/5/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

09/6/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

16/6/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

23/6/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Quý 3 năm 2023

Thứ Sáu

07/7/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

14/7/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

21/7/2023

- Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

11/8/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

18/8/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

25/8/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

08/9/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

15/9/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

22/9/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Quý 4 năm 2023

Thứ Sáu

13/10/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

20/10/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

27/10/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/11/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

17/11/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/11/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

08/12/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

15/12/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

22/12/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân – Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351