SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký tham dự hội thảo với chủ đề: “Hội thảo đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế" Chung

Ngày thông báo: 06-10-2022

Kính mời quý tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, chữa bệnh) đăng ký tham dự hội thảo phổ biến với chủ đề: “Hội thảo đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế”

Nội dung, mục đích của Hội thảo:

- Triển khai tuyên truyền, phố biến các nội dung của Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 1489/KH-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022.

- Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế (bệnh viện, phòng khám, chữa bệnh, trung tâm y tế) trên địa bàn Thành phố xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Đơn vị tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30, Thứ 6, ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Tại tầng 2, Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách thức đăng ký tham dự:

Cách 1: Đăng ký Online thông qua quét mã QR Code bên dưới.

qc

Cách 2: Gửi thông tin đăng ký (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, email) về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; hộp thư điện tử pthung.skhcn@tphcm.gov.vn điện thoại 028.39302014.

Thông tin liên hệ: ông Phạm Tất Hùng - Chuyên viên (Số ĐTDĐ: 0903606353).

Trân trọng kính mời!.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353