SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 31-08-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc.

- Thông tin, tuyên truyền chính sách và pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng về truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện bài viết

- Nội dung: Thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc.

- Sản phẩm dự kiến: 03 bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc được đăng trên website Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện viết tin, bài phỏng vấn.

- Có kinh nghiệm về truyền thông, tuyên truyền.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo này).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn

gốc, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39300972 (A. Ninh), Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn.

Tài liệu đính kèm:
2672-TB-SKHCNsigned.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353