SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp" Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 31-08-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) “Thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”.

Tiếp cận nhu cầu hỗ trợ thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành công nghiệp trọng yếu, doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; từ đó làm cơ sở xây dựng các gói hỗ trợ ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn

Các trường, viện; tổ chức KH&CN; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực KH&CN đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ.

2. Nội dung thực hiện

a) Khảo sát, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp

* Thực hiện khảo sát, thống kê, số lượng doanh nghiệp, ngành nghề lĩnh vực, nhu cầu công nghệ, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.

* Đánh giá khả năng vận hành công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá khả năng sản xuất, vận hành những quy trình công nghệ ở mức thấp; các thiết bị, vật tư đặc chủng đầu vào, dịch vụ kỹ thuật phải nhập khẩu của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực).

* Đánh giá khả năng hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá việc các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực bắt đầu thay thế nhập khẩu bằng các máy móc và thiết bị nội địa thông qua việc mua

quyền sử dụng công nghệ để sản xuất trong nước; năng lực công nghệ sản xuất trong nước bắt đầu phát triển).

* Đánh giá khả năng làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá việc các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực bắt đầu xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ nguyên gốc để đổi lại mục tiêu thay thế nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có quy trình chế tạo phức tạp hơn, có khả năng tự triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong nước).

* Đánh giá khả năng đổi mới, sáng tạo công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá khả năng tiến hành đa dạng hóa chủng loại hàng hóa và độ phức tạp với quy trình chủ động, có khả năng xuất khẩu các dịch vụ công nghệ thiết kế và dịch vụ tư vấn chuyên gia của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực).

b) Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, nhu cầu công nghệ

Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, nhu cầu công nghệ các ngành trọng điểm của Thành phố; các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0.

3. Sản phẩm

* Báo cáo kết quả đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.

* Báo cáo phân tích xu hướng, nhu cầu công nghệ các ngành trọng điểm của Thành phố; các công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng

5. Kinh phí dự kiến

Đơn vị đề xuất căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

* Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN);

* Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

* Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (01 bộ gốc, 05 bộ sao chụp và 1 file mềm).

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

* Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận (trường hợp nộp trực tiếp).

* Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

4. Trình tự thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thành lập Hội đồng tư vấn KH&CN để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức tham gia chủ trì nhiệm vụ có hồ sơ đạt kết quả cao nhất.

5. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028.3932 6903, Email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Tài liệu đính kèm:
2681_TB-SKHCN_ngay_31-8-2022.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353