SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá và khuyến nghị các tiêu chí về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại TP.HCM GĐ 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 06-07-2021

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) “Nghiên cứu, đánh giá và khuyến nghị các tiêu chí về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (KCN, KCX, KCNC) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, đánh giá và khuyến nghị các tiêu chí về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với việc thu hút đầu tư vào KCN, KCX, KCNC tại TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn

Các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị có chức năng nghiên cứu KH&CN.

2. Nội dung thực hiện

a) Tổng hợp tài liệu về các chỉ tiêu KH&CN và các chỉ tiêu khác trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào KCN, KCX, KCNC của các quốc gia trên thế giới trong giai đoạn 2011 – 2020.

b) Thực hiện khảo sát trực tiếp/trực tuyến các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KCNC, làm cơ sở đánh giá hiện trạng các chỉ tiêu KH&CN và các chỉ tiêu khác trong thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KCNC của TP.HCM giai đoạn

2011 – 2020.

c) Tổng hợp tài liệu về các quan điểm, định hướng trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển KCN, KCX, KCNC của cả nước và TP.HCM trong giai đoạn 2021 – 2025.

d) Xây dựng các chỉ tiêu về KH&CN nhằm thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KCNC của TP.HCM trong giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

e) Kiến nghị các cơ chế chính sách về KH&CN nhằm thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KCNC ở TP.HCM trong giai đoạn mới và cho các doanh nghiệp hiện hữu.

3. Sản phẩm

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung của đề cương được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

4. Thời gian thực hiện: 3 tháng

5. Kinh phí dự kiến

Đơn vị đề xuất căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

* Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN);

* Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

* Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (01 bộ chính, 05 bộ sao chụp và 1 file mềm).

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

* Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện.

* Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2021. 

4. Trình tự thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn KH&CN để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức tham gia chủ trì nhiệm vụ có hồ sơ đạt kết quả cao nhất.

5. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3932 6903 - Email: ntmtrinh.skhcn@tphcm.gov.vn.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353