SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2022 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 02-06-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2022;

- Thúc đẩy hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo kênh kết nối và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả của các chương trình hỗ trợ cũng như hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại cơ sở.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2022

a) Nội dung 

Truyền thông về: 

  • Các hoạt động đưa đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, … vào trong hệ thống trường học (từ tiểu học đến đại học) cũng như vào trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.
  • Các giải pháp đổi mới sáng tạo, sáng kiến của cộng đồng.
  • Các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về nông nghiệp.

b) Sản phẩm dự kiến

  • Thực hiện 15 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo điện tử Người lao động, Báo điện tử VOH, Báo điện tử Khoa học và Phát triển, …; 01 phóng sự trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH); 03 phóng sự trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV);
  • Thực hiện 25 tin, bài trên trang web của Sở Khoa học và Công nghệ (https://dost.hochiminhcity.gov.vn/), 3 chuyên trang (https://doimoisangtao.vn/, https://sangkiencongdong.vn/, https://khoinghiepsangtao.vn/) và trang web của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (https://cesti.gov.vn/).

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở.

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện. 

b) Số lượng hồ sơ 

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu).

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận từ bộ phận một cửa (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ (email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028.3907 463)
  • Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm:
20220602095048698.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353