SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký tổ chức thực hiện khóa huấn luyện phục vụ Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)” Chung

Ngày thông báo: 24-06-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký tổ chức thực hiện khóa huấn luyện phục vụ Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)” với các nội dung sau:

1. Mục tiêu khóa huấn luyện:

- Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo (AI); khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử, chuyển đổi số,...

- Một số định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn 2020 – 2025 và các năm sắp tới;

- Phương pháp hình thành và phát triển ý tưởng thành sản phẩm trong lĩnh vực AI;

- Tổng quan về hành trình khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo; các giai đoạn phát triển của một starup.

2. Thời gian tổ chức: trước ngày 12 tháng 7 năm 2020.

3. Đối tượng tham gia khóa huấn luyện: cá nhân, tổ chức có nhu cầu

4. Hình thức tổ chức:

a) Huấn luyện tập trung: 02 khóa (theo tình hình thực tế có thể tăng cường khóa huấn luyện); số lượng không quá 50 học viên/khóa; thời lượng1 ngày/khóa

b) Trực tuyến trên fanpage Cuộc thi: 02 khóa; Không giới hạn số lượng truy cập; Thời lượng 1 ngày/khóa

5. Yêu cầu nội dung chi tiết khóa huấn luyện:

- Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo (AI): Lý thuyết chung về AI, khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, sản xuất kinh 

doanh, thương mại điện tử, chuyển đổi số,...

- Phương pháp hình thành và phát triển ý tưởng thành sản phẩm công nghiệp trong lĩnh vực AI:

+ Tìm kiếm có hệ thống các ý tưởng (nguồn khai thác, phương pháp hình thành);

+ Sàng lọc ý tưởng, hình thành ý niệm sản phẩm;

+ Xây dựng ý niệm sản phẩm, đánh giá ý niệm sản phẩm;

+ Thương mại hóa sản phẩm.

- Tổng quan về hành trình khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo; các giai đoạn phát triển của một starup:

+ Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế;

+ Hiểu được vai trò của đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế;

+ Các lý do thất bại;

+ Những hình thức thất bại;

+ Phân biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ với đổi mới sáng tạo;

+ Phân đoạn các giai đoạn khởi nghiệp tới trưởng thành và thành công, các tiêu chí đánh giá phân đoạn. Đặc thù nguồn lực cần cho mỗi giai đoạn và cách phân bổ nguồn lực trọng tâm phù hợp cho từng giai đoạn.

6. Đơn vị đăng ký thực hiện:

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức các khóa huấn luyện, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước hoặc quốc tế;

7. Thành phần hồ sơ và cách thức đăng ký

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: Chương trình huấn luyện chi tiết, giáo trình giảng dạy và dự toán kinh phí tổ chức.

- Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)”, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/6/2020.

8. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban Thư ký Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)”.

Ông Phạm Văn Xu – Trưởng Ban Thư ký (Điện thoại: 028.3932.2147; Di động: 0903.345.262; Email: pvxu.skhcn@tphcm.gov.vn)

Tài liệu đính kèm:
Thong_bao.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927453