SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời tham gia đăng ký hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng KHCN và Đổi mới sáng tạo của TP.HCM năm 2022 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 29-06-2022

Nhằm tiếp tục mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh và đóng góp cho GDP của thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau

1. Nội dung xét chọn nhiệm vụ:

Hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật, nâng cao kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

2. Mục tiêu

Hỗ trợ tối thiểu 200 lượt doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3. Đối tượng hỗ trợ

Tập trung vào các doanh nghiệp của ngành nghề có đóng góp nhiều cho ngân sách của thành phố (ưu tiên các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp); các doanh nghiệp thuộc các ngành dệt may, da giày, sợi, nhuộmthương mại - dịch vụ, cao su - nhựa, công nghệ thông tincác tổ chức thử nghiệm, phòng thử nghiệm của các doanh nghiệp.

4. Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

5. Quyền lợi

Đối tượng đăng ký thực hiện sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước không vượt quá 30 triệu đồng/1 doanh nghiệp đối với nội dung tư vấn và không quá 50% tổng kinh phí cho các nội dung còn lại (khảo sát, cập nhật, nâng cao kiến thức...).

6. Yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ

Thuyết minh nhiệm vụ phải thể hiện được các nội dung sau:

- Đánh giá thực trạng và nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp cho một nhóm ngành/lĩnh vực cụ thể; có mô tả chung về nhiệm vụ, lý do chọn nhiệm vụ, tính cấp thiết, tình hình xã hội, thực trạng, nhu cầu thực tế, các vấn đề liên quan, mô tả các mục tiêu chung sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Đề xuất các phương pháp, kế hoạch thực hiện: cập nhật, nâng cao kiến thức về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đã được khảo sát; chọn lọc, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

- Nêu sản phẩm cụ thể khi kết thúc nhiệm vụ (danh sách các doanh nghiệp, học viên được hỗ trợ, Giấy chứng nhận, Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện...).

HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký
- Thuyết minh dự án (theo mẫu đính kèm).
- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện (tham khảo nội dung chi và định mức chi tại: Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và mẫu dự toán đính kèm).
 - Hồ sơ năng lực.
 - Số lượng hồ sơ nộp: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 CD (lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký).
2. Hình thức đăng ký
-Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Liên tục kể từ ngày đăng Thông báo này đến hết tháng 10 năm 2022.

4. Thông tin liên hệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Phòng Quản lý Năng suất chất lượng) – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 028.393.2004./.

 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353