SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời tham gia đăng ký Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2021 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 03-06-2021

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời tham gia thực hiện Mời tham gia đăng ký các nhiệm vụ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2021, bao gồm:

Nhiệm vụ 1: Huấn luyện doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ 2: Huấn luyện các chuyên gia năng suất chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ 3: Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, đo lường, chuyển đổi số.

Đối tượng đăng ký thực hiện là các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Địa chỉ 263 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39302004

Tài liệu đính kèm:
1149-TB-SKHCN.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353