SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng các chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ” Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 31-03-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng các chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020”, nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu
Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và đồng bộ thị trường KH&CN của Thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động;
Đến năm 2020, đào tạo được 100 chuyên gia về thị trường KH&CN (chuyên gia của các tổ chức trung gian, cán bộ - công chức quản lý có liên quan).
2. Nội dung
Bồi dưỡng các chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ năm 2020
- Mục tiêu:
Giấy chứng nhận/Chứng chỉ cho 30 học viên (theo số lượng dự kiến năm 2020) thành viên tham dự, làm cơ sở phát triển các chuyên gia thị trường KH&CN.
- Đối tượng: Các tổ chức khoa học và công nghệ, Trường viện, cán bộ, viên chức, công chức quản lý liên quan đến KH&CN trên địa bàn Thành phố.
- Yêu cầu:
+ Nội dung khóa bồi dưỡng bao gồm: Tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ; Thẩm định giá công nghệ; Chuyển giao công nghệ; Kỹ năng đàm phán;
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 6 tháng.
3. Đơn vị đăng ký thực hiện
Các đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ.
4. Hồ sơ đăng ký: 05 bộ
- Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu):
- Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện.
5. Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ; Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác đào tạo trong thời gian qua và đề xuất giải pháp thúc đẩy nguồn nhân lực cho thị trường khoa học và công nghệ;
- Chương trình bồi dưỡng được số hóa;
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.
6. Cách thức đăng ký
a) Hình thức tiếp nhận hồ sơ
- Hồ sơ đăng ký thực hiện gửi bản giấy (5 bộ) về Sở Khoa học và công nghệ (Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ) và qua email dtanh.skhcn@tphcm.gov.vn (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện).
- Biểu mẫu vui lòng tải về tại đường dẫn http://dost.hochiminhcity.gov.vn.
b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến ngày 30 tháng 4 năm 2020.
7. Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3;
- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn;
- Điện thoại: 028.39320122; Email: dtanh.skhcn@tphcm.gov.vn;
- Người liên hệ: Ông Đào Tuấn Anh


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353