SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quỹ Phát triển Khoa hoc và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 Chung

Ngày thông báo: 29-10-2019

Quỹ Phát triển Khoa hoc và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vào các vị trí như sau:

1. Kế toán: 01 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán.

2. Yêu cầu chung cho vị trí tuyển dụng:

- Ngoại ngữ: trình độ B trở lên hoặc tương đương.

- Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Ngày 29 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927939