SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hàn Giang (Lần 2) Kết luận Thanh tra - Giải quyết KNTC

Ngày thông báo: 21-04-2022

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 264/QĐ-SKHCN về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hàn Giang (Lần 2)

Tài liệu đính kèm:
QĐ_GQKN_Lan_2.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353