SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số" (Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp) Chung

Ngày thông báo: 03-01-2024

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 510/KSTT-VP triển khai sổ tay chia sẻ kinh nghiệm của Pháp, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác “Hiện đại hóa hành chính gắn kết với chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023” giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp đã hỗ trợ, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng cuốn Sổ tay “Hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp”

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng gửi đến các cơ quan, đơn vị cuốn Sổ tay nêu trên để nghiên cứu, tham khảo, phục vụ triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn kết với chuyển đổi số.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353