SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 Chung

Ngày thông báo: 08-11-2023

Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn số 3457/TĐC-KHTC về việc triển khai thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với tiêu đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất”.

Diễn đàn có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, ngành; các tổ chức nghiên cứu và hoạch định chính sách hàng đầu trong nước và quốc tế, chuyên gia về năng suất và các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp để tập trung thảo luận về những vấn đề tác động đến năng suất của Việt Nam; đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được biết và đăng ký tham dự, trao đổi tại diễn đàn.

Thông tin đăng ký tham dự đề nghị gửi trước ngày 05/12/2023 về Viện Năng suất Việt Nam để tổng hợp. Chi tiết liên hệ tại website diendannangsuat.vn và người phụ trách liên hệ là chị Đặng Mai Phương, điện thoại: 0913510828 hoặc chị Lưu Cẩm Tú, điện thoại 0904935858; email:vnpi@vnpi.vn.

Chi tiết xem tại Công văn số 3457/TĐC-KHTC ngày 24/10/2023 đính kèm.

Tài liệu đính kèm:
Công_văn_số_3457TĐC-KHTC.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353