SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin về việc cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước: Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017-2019 Chung

Ngày thông báo: 10-03-2023

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017 – 2019.

Tổ chức/cá nhân đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả nhiệm vụ:

- Tổ chức đề nghị:

+ Tên cơ quan: Bệnh viện Nhân dân 115.

+ Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại:  028. 38654249

- Cá nhân chủ nhiệm:

+ Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

+ Số CCCD: 079171035859

+ Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thành viên tham gia:

+ GS. TS Bùi Thị Thu Hà

+ TS. BS Đỗ Quốc Huy

+ CNĐD Trần Thị Hạnh

+ CNĐD Văn Thị Thu Hương

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 05/2017 – 01/2019

- Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

STT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dung sản phẩm

1

Chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng

Gồm 27 chuẩn năng lực hút đờm nhằm năng cao năng lực hút đờm cho điều dưỡng bệnh viện Nhân dân 115, hạn chế các nguy cơ nhiễm khuẩn, suy hô hấp...

2

Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng về qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

- Được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định 4189/QĐ-SYT ngày 18/6/2020


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353