SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin về việc cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện quy trình phân tích thực phẩm vân tay Chung

Ngày thông báo: 10-03-2023

Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện quy trình phân tích thực phẩm vân tay.

Tổ chức/cá nhân đề nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ:

- Tổ chức đề nghị:

+ Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

+ Địa chỉ: 169B Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

+ Điện thoại:  028.39613696

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ:

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Hạnh

+ Số CCCD: 079175013723

+ Địa chỉ: 173/72 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh.

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

TT

Tên sản phẩm

Mô tả tính năng, công dụng của sản phẩm/chỉ tiêu khoa học đạt được

1

Quy trình phân tích thực phẩm vân tay mật ong

Với kỹ thuật phân tích hiện đại LC – MS/MS; GC – MS.MS, LC – HRMS và isotope giúp đánh giá chất lượng mật ong nhanh và chính xác: Các chỉ tiêu chất lượng mật ong, tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh và sự pha trộn mật ong với các syrup, đường.

2

Quy trình phân tích thực phẩm vân tay trái cây và nước ép

Với việc phân tích đồng vị bền Carbon C13, N15 và O18 giúp phát hiện được sản phẩm thực phẩm có đúng như công bố của nhà sản xuất: Sản phẩm hữu cơ, sản phẩm 100% nguyên chất

Khuyến nghị đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cần phải thẩm định: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ đã thực hiện đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.005954T do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 12 năm 2017. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ khuyến nghị công ty có thể áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351