SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh Chung

Ngày thông báo: 24-04-2024

Hiện nay, thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia không thể truy cập và xử lý hồ sơ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức/cá nhân nhập khẩu, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo như sau:

  - Tổ chức/cá nhân nhập khẩu thực hiện đăng ký thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh theo đường link sau https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

  - Sau khi hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh đã được duyệt, tổ chức/cá nhân nhập khẩu chuẩn bị ba (03) bản đăng ký giấy (điền đầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu) nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để được xác nhận theo quy định.

- Hướng dẫn nộp hồ sơ Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh:

Bước 1: Đăng nhập trang thông tin:

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến “Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu”

Bước 3: Nhấn chọn thủ tục: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

“2.001259.000.00.000.H29 - Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu”

Bước 4: Xem hướng dẫn trình tự thực hiện và nhấn chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến”.

Bước 5: Đăng nhập thông tin tổ chức, cá nhân để đăng ký.

Bước 6: Điền các thông tin hồ sơ đăng ký và đính kèm các tài liệu:

+ Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu)

+ Hợp đồng (Contract) (nếu có);

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) (nếu có);

+ Vận đơn (Bill of Loading) (nếu có);

+ Hóa đơn (Invoice) (nếu có);

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có)

+ Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có)

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nếu có)

+ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định)

+ Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)

Lưu ý: các tài liệu đính kèm phải bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu hoặc chữ ký số)

Bước 7: Nộp hồ sơ đăng ký.

Sau khi hồ sơ trên hệ thống đã được duyệt, tổ chức/cá nhân nếu có nhu cầu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (bản giấy) thì chuẩn bị ba (03) bản đăng ký giấy (giống bản đăng ký trên hệ thống) (điền dầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu) nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được xác nhận theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị tổ chức/cá nhân nhập khẩu liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số điện thoại 028.39.307.203 để được hướng dẫn.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353