SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 2 tư liệu
Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

• Ứng dụng nguồn phóng xạ
• Các văn bản liên quan
• Khái niệm cơ bản
• Vai trò và trách nhiệm của UBND Quận Huyện trong phối hợp ứng phó bức xạ.
• Kịch bản ứng phó sự cố bức xạ

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

• Khái niệm cơ bản
• Tình hình sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ
• Các quy định về an toàn bức xạ trong y tế
• Một số tồn tại và hạn chế

tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503767