SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021” Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 29-10-2021

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021” nhằm hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Đối tượng tuyển chọn
Các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ
2. Nội dung thực hiện
- Tổ chức 02 khoá huấn luyện cho các học viên đến từ các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Trường viện, cơ quan quản lý liên quan đến khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố về: chuyển giao công nghệ, thẩm định giá công nghệ; cách thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu; cung cấp kiến thức về sở hữu trí tuệ, định giá tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
- Yêu cầu đối với các học viên sau khi hoàn thành 02 khóa đào tạo:
+ Có kiến thức chung về ngành thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ;  am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; nắm được quy trình, nguyên tắc và cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài sản và thẩm định giá công nghệ;
+ Nắm được các kỹ thuật, mô hình để thẩm định công nghệ, thẩm định giá doanh nghiệp và tài sản vô hình tại Việt Nam;
+ Sau 01 năm, có báo cáo đánh giá các hoạt động của cá nhân về thị trường khoa học và công nghệ và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
3. Sản phẩm
- Danh sách học viên tham dự 02 khóa bồi dưỡng;
- Các nội dung và tài liệu của 02 khóa bồi dưỡng được số hóa;
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ trong đó có đề xuất giải pháp cần tập trung bồi dưỡng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cho năm 2022 và các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố;
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.
4. Thời gian thực hiện: 02 tháng
III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
1. Hồ sơ đăng ký
Thành phần hồ sơ
- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;
- Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu);
- Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện.
Biểu mẫu tại đây. Các tài liệu phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện.
Số lượng hồ sơ: 5 bộ (01 bộ chính, 04 bộ sao chụp và 01 file mềm).
2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ
- Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện.
- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra Thông báo.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn; Điện thoại: 028.39320122; email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn;
- Người liên hệ: Ông Đào Tuấn Anh

Tài liệu đính kèm:
Thong_bao_2309.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353