SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh và bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (Phân hệ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học) Thông báo đặt hàng

Ngày thông báo: 22-06-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh và bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (Phân hệ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học)”, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

II. YÊU CẦU

1. Yêu cầu về sản phẩm

Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh và bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (Phân hệ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học) gồm các thành phần sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học, thí điểm xây dựng kho dữ liệu bệnh học đường đến từng học sinh ở các cấp học mầm non đến trung học.

- Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học: Nhóm chức năng quản trị hệ thống; Nhóm chức năng quản lý thông tin y tế trường học; Nhóm chức năng quản lý bệnh truyền nhiễm; Nhóm chức năng quản lý ca bệnh trong cơ sở giáo dục theo các cấp học từ mầm non; Nhóm chức năng quản lý vùng dịch (tương tác với cơ sở giáo dục); Nhóm chức năng liên thông, liên kết thông minh với hệ thống y tế dự phòng khi có dịch; Nhóm chức năng thống kê, báo cáo theo quy định; Nhóm chức năng hỗ trợ truyền thông đến các cơ sở giáo dục theo khu vực địa lý theo ưu tiên các loại dịch/bệnh; Nhóm chức năng hỗ trợ ra quyết định điều hành cho các cơ quan y tế; Nhóm chức năng chuyển đổi số cung cấp/hỗ trợ giải pháp/đề xuất/kinh nghiệm để cơ sở giáo dục lựa chọn xử lý phù hợp.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải có năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm trong việc triển khai các hệ thống ứng dụng GIS phục vụ cho lĩnh vực y tế.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (tính từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu Mẫu A1_TMNVKHCN);

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu Mẫu A5_LLTC).

Biểu mẫu

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 05 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB/CD (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu).

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc theo biên nhận (trường hợp nộp trực tiếp).

- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Bùi Ngọc Tân - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học. (Điện thoại: 0977.669.111; Email: bntan.skhcn@tphcm.gov.vn)

Tài liệu đính kèm:
20220622084221487.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353