SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham gia đăng ký xét chọn các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2020 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 21-02-2020

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh, đóng góp của Thành phố, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia đăng ký xét chọn các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2020

Các đơn vị tham gia đăng ký xét chọn theo 05 nội dung: Nâng cao năng lực về quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp; Tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và kỹ năng nâng cao năng lực công tác,…cho cán bộ công chức tại quận huyện; Huấn luyện, tư vấn năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã, làng nghề,…; Tư vấn, hỗ trợ triển khai xây dựng, áp dụng tại doanh nghiệp về quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ; Xây dựng tài liệu đào tạo trực tuyến về năng suất chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo.

Chi tiết về chương trình vui lòng xem Thông báo số 333/TB-SKHCN ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về mời tham gia đăng ký xét chọn các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2020 (đính kèm).

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rất mong sự hưởng ứng tham gia của Quý đơn vị để phong trào Năng suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353