SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

27-02-2018

Ngày 19 tháng 01 năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351