SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyển giao tài sản từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

20-05-2020

Cơ sở để thực hiện chuyển giao tài sản là theo luật Khoa học Công nghệ 2013. Bên đặt hàng có quyền sở hữu kết quả nghiên cứu KH&CN, nếu không có các thoả thuận khác theo hợp đồng.

 

Sáng ngày 20/5, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã diễn ra chương trình tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước". Buổi tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. 

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, mục tiêu của buổi tập huấn lần này là nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy trình chuyển giao kết quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cho các đối tượng, cá nhân quản lý đúng với yêu cầu của Thành phố.

thkh1

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại chương trình tập huấn, các chuyên gia đã phổ biến, hướng dẫn quy trình chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN, nhận chuyển giao và khai thác kết quả nghiên cứu KH&CN.

Ông Võ Thanh Sơn, Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết, có 4 loại tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

Bao gồm: Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước; tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước; tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước; tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước.

vhson

Ông Võ Hưng Sơn, Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ thuộc Sở KH&CN TP.HCM, trình bày nội dung tập huấn

Cơ sở để thực hiện chuyển giao tài sản là theo luật Khoa học Công nghệ 2013. Cụ thể, bên đặt hàng theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có quyền sở hữu kết quả nghiên cứu KH&CN, nếu không có các thoả thuận khác theo hợp đồng.

Đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước thì đại diện chủ sở hữu nhà nước được quy định gồm: bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, là đại diện chủ sở hữu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở do mình phê duyệt.

Đơn vị sở hữu phải có phương án ứng dụng, thương mại hoá kết quả, có phương án phân chia lợi nhuận thu được, đảm bảo quyền lợi của Nhà Nước, có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ kết quả thực hiện ứng dụng, thương mại hoá (kèm theo báo cáo tài chính của tổ chức chủ trì được kiểm toán độc lập).

 
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 4251375