SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở KH&CN khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 khóa 74 năm 2020

16-06-2020

Ngày 16 tháng 6, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức và người lao động đối tượng 4, khóa 74 năm 2020 . Dự lễ cố đồng chí Nguyễn Bạch Đằng - Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Thành phố. 

QPAN1

 Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 74 năm 2020 có 75 đồng chí thuộc các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Sở. Chương trình bồi dưỡng gồm những nội dung nhằm giúp công chức, viên chức và người lao động nhận thức một cách có hệ thống, nắm chắc hơn quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; âm mưu và thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của đường lối quân sự, quốc phòng và an ninh của nước ta. 

QPAN3

 Đồng chí Chu Vân Hải – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng đồng chí Chu Vân Hải – Phó Giám đốc Sở yêu cầu việc tổ chức, quản lý lớp bồi dưỡng cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo điều kiện tốt để giáo viên giảng dạy và học viên học tập; học viên tham gia khóa bồi dưỡng cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của lớp học, sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị để tham gia đầy đủ các buổi học; nghiên cứu nắm chắc các vấn đề trọng tâm, trọng điểm của các chuyên đề, hiểu sâu sắc và đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, âm mưu thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, Vận dụng kiến thức đã học sát với từng cương vị, chức trách và phù hợp với thực tiễn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở vững mạnh.

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 5856434