SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai tập huấn phần mềm "Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo" tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

28-03-2024
Thành phần tham gia lớp tập huấn là đội ngũ công chức, Thanh tra viên của Sở. Mục đích, yêu cầu đặt ra cho lớp tập huấn là sau khi tập huấn các đơn vị sử dụng phần mềm, cập nhật thông suốt, liên tục số liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo và đây cũng là cơ sở để đơn vị chủ trì và nhà cung cấp ứng dụng tập hợp được các ý kiến góp ý, xây dựng để hoàn thiện phần mềm trước khi được triển khai chính thức trên toàn Thành phố.

Sáng ngày 28/3/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã diễn ra lớp tập huấn sử dụng Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm trang bị các kỹ năng cho cán bộ, công chức của Sở trong việc sử dụng phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo...

28320241.jpg

Tại buổi tập huấn, các công chức, thanh tra viên đã được hướng dẫn sử dụng Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn thực hiện các thao tác nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ liên quan đến tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị làm quen, thao tác nhanh chóng, hiệu quả, chính xác hơn việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, thống kê báo cáo về công tác tiếp công dân. Kết quả giải quyết đơn thư trên Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành, quản lý, phục vụ mục tiêu cải cách hành chính. Đồng thời, đảm bảo quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với hoạt động khiếu nại, tố cáo.

28320242.jpg

Nội dung tập huấn rất thiết thực đã thu hút được sự quan tâm của công chức, thanh tra viên phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh. Với phần trình bày nhiệt tình, lôi cuốn và dễ hiểu của báo cáo viên, buổi tập huấn diễn ra rất nghiêm túc, trong đó phần trao đổi với nhiều câu hỏi rất sát thực tế và gắn liền với các tình huống khó khăn, vướng mắc hiện nay mà các đơn vị đang xử lý và giải quyết.

28320243.jpg

Báo cáo viên thảo luận về các tình huống có thể xảy ra trong thực tế khi tiếp công dân, xử lý đơn và phối hợp giải quyết đơn

Được biết, trước đó và ngày 15/3/2024, trong Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn và phối hợp giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn Thành phố năm 2023. UBND TP.HCM cũng đã làm lễ ra mắt Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại TP.HCM.

Phần mềm này giúp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý thông tin phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố, từng bước số hóa quy trình quản lý và xử lý việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, phần mềm giúp quản lý, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi đến các cơ quan chức năng của Thành phố.

Việc sử dụng phần mềm này cũng góp phần quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu để cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu được vận hành thông suốt, hiệu quả đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Với các tính năng của phần mềm bao quát được các khâu của công tác quản lý khiếu nại, tố cáo gồm: tiếp công dân, tiếp nhận đơn, tiếp công dân của lãnh đạo, xử lý đơn; theo dõi thực hiện, theo dõi kết quả xử lý, theo dõi báo cáo của các đơn vị trực thuộc, theo dõi đề xuất tiếp dân, báo cáo, tra cứu, quản trị.

Đặc biệt, phần mềm cũng liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ. Hiện nay phần mềm đã được cài đặt trên Trung tâm tích hợp dữ liệu của Thành phố.

Dự kiến, tháng 4/2024, Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo sẽ chính thức được triển khai trên toàn Thành phố.

Nhật Linh (CESTI)


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353