SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10-03-2021

Sở Khoa học và Công nghệ xin lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo kế hoạch xây dựng QCĐP Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 đối với 02 sản phẩm, quy trình: Sản xuất giống gốc nấm bào ngư tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nhân giống in vitro lan Dendrobium (đính kèm dự thảo nội dung kế hoạch và dự thảo các đề xuất xây dựng QCĐP năm 2021). Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/02/2021 đến ngày 10/3/2021.

Văn bản đính kèm

Ý kiến đóng góp
  • 0 ý kiến
ykienvanban

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351