SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26-10-2018

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 và địa chỉ email: skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 11/7/2018

Văn bản đính kèm

Ý kiến đóng góp
  • 0 ý kiến
ykienvanban
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503806