SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 74 tư liệu
Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

PHẦN I: Tổng quan về LEAN
PHẦN II: Tư duy của Lean - Hoạch định LEAN – Qui trình thao tác chuẩn (SOP)
PHẦN III: 8 dạng lãng phí - Sơ đồ chuỗi giá trị
PHẦN IV: 5S - Quản lý trực quan - TPM
PHẦN V: Cân bằng sản xuất (Heijunka) – Takt Time, Cycle Time, Lead Time – QCO/SMED
PHẦN VI: KSS - QCC – Dòng một sản phẩm

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Quản lý thuế quy định về khai quyết toán thuế TNDN năm (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014 của Bộ Tài chính) thì các doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNDN và nộp cho cơ quan thuế quản lý chậm nhất là 90 ngày sau khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp có trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (Quỹ PTKHCN) thì phải lập báo cáo trích lập Quỹ PTKHCN kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm (Mẫu 03/TNDN).

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Quỹ là tổ chức do DN thành lập để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động KH&CN của DN tại Việt Nam nhằm nâng cao sức cạnh tranh thông qua các hoạt động:

− Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN

− Hỗ trợ phát triển KH&CN

− Đào tạo nhân lực KH&CN

− Hoạt động hợp tác về KH&CN

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP HCM năm 2017 (WHISE 2017) diễn ra từ ngày 23/10 đến 28/10/2017, do UBND TP HCM phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tổ chức

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Policies for stimulating technological development and innovation in small and medium-sized enterprises can be divided into three groups. Supply-side policies aim at increasing firms’ incentives to invest in innovation by reducing costs. Demand-side policies are public actions to induce innovation and/or speed up the diffusion of innovation. Systemic policies focus on strengthening interactive learning between actors in innovation systems. Policies can be implemented through various instruments comprising tax incentives, grants or direct subsidies, low-interest loans, and the government’s direct equity participation. These instruments have pros and cons. The experiences of four late-industrializing East Asian economies—Taipei,China; Singapore; Malaysia; and Thailand—provide key lessons. Firms at different levels of technological and innovative capability need different policy instruments. The more successful economies have a higher level of flexibility and policy coordination and learning. The amount, duration, and continuity of government supporting schemes are crucial. Policy makers must have a deep understanding of what constitutes innovations and innovation systems, and how they evolve over time. Innovation financing policies require other corresponding policy initiatives to make them successful. Lastly, institutional factors do shape the choices and effective implementation of these policies.

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Succeeding in the New Era of Technology

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Saigon Innovation Hub là sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ hướng đến việc kiến tạo và định hướng Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, hội nhập Quốc tế, kết nối nguồn lực công - tư, và chia sẻ hỗ trợ cho cộng đồng tiếp cận nguồn lực này.

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Để đánh giá thực trạng khởi nghiệp và phát triển kinh doanh tại các quốc gia nhằm cung cấp những thông tin cập nhật và chính xác về hoạt động kinh doanh trên toàn cầu cho số lượng lớn các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các doanh nhân và những người quan tâm trên toàn thế giới, nghiên cứu Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu (Global Entrepreneurship Monitor), được biết đến với tên GEM, đã bắt đầu từ năm 1999. Sau 19 năm liên tục triển khai, GEM đã thu hút được khoảng 100 quốc gia tham dự và trở thành nghiên cứu có quy mô lớn nhất về khởi nghiệp trên toàn cầu. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đại diện cho Việt Nam tham gia nghiên cứu GEM từ năm 2013. Dựa theo phương pháp nghiên cứu của GEM, năm 2017, VCCI đã tiến hành xây dựng báo cáo báo cáo Chỉ số khởi nghiệp Hồ Chí Minh 2017 - GEM Hồ Chí Minh 2017. Thông qua những so sánh với các năm trước và so với mặt bằng chung của cả nước, Báo cáo GEM Hồ Chí Minh 2017 đã cho thấy tình hình khởi sự kinh doanh ở thành phố đã khả quan hơn, xứng đáng là đầu tầu kinh tế của cả nước, tuy nhiên vẫn còn một số yếu tố bất cập ảnh hưởng tới quá trình khởi sự và phát triển kinh doanh.

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Transfer of innovations is affected by numerous barriers understood as “any kind of limitations and features that hamper the effective functioning of a technology transfer and research commercialisation system, and, as a result, block interactions between the R&D sector and enterprises, therefore impeding the development of innovative entrepreneurship”. Taking into account the importance of the problem from the scientific and practical points of view, the application of technological innovations is acknowledged as a driver for economic and social development.

tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9925523