SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 74 tư liệu
Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Kiểm toán sở hữu trí tuệ là việc rà soát lại một cách có hệ thống các tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp đang sở hữu, đang sử dụng hoặc tiếp nhận để đánh giá và quản lý các rủi ro, đưa ra các biện pháp giải quyết các vấn đề và áp dụng các kinh nghiệm tốt nhất trong quản lý tài sản trí tuệ. Ngày nay, kiểm toán sở hữu trí tuệ là một công cụ không thể thiếu được để quản lý thành công một doanh nghiệp dựa trên tri thức bằng cách trợ giúp quá trình tạo ra hoặc sửa đổi chiến lược sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Hệ thống Tra cứu sáng chế được xây dựng với mục đích tra cứu thông tin bằng sáng chế dựa trên CSDL đã được chuyển đổi từ kết quả của dự án số hóa (file xml theo tiêu chuẩn ST36 của WIPO và file PDF của tài liệu)

Dữ liệu của hệ thống bao gồm các bằng sáng chế từ số 1-0000001 đến 1-0008878 và giải pháp hữu ích từ số 2-0000773 đến 2-0000821.

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ. Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ là công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích của xã hội; Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, để đáp ứng nhu cầu và mong muốn mới ngày càng gia tăng của khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng, cần phải tạo ra các loại hàng hóa và dịch vụ mới hoặc cải tiến. Đối với một doanh nghiệp đang hoạt động hay một doanh nghiệp mới, muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trong môi trường này, cần phải có đủ năng lực tự tạo ra hay tiếp nhận được các thông tin hữu ích cần thiết để tạo ra và cung cấp các hàng hóa và dịch vụ mới hoặc cải tiến ra thị trường. Những thông tin hữu ích như vậy chính là “bí mật kinh doanh” (hay còn được gọi là “bí mật thương mại”). Các đối thủ cạnh tranh thường tìm ra cách thức để tiếp cận những thông tin này theo cách dễ dàng, chẳng hạn như mua chuộc hay chỉ là thuê lại các nhân viên chủ chốt của bạn – những người đã tạo ra hoặc được phép tiếp cận những thông tin bí mật và hữu ích mà đang mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn. Để ngăn chặn sự suy giảm hay mất đi lợi thế cạnh tranh do những thông tin này đem lại, một công ty thành công phải bảo vệ tài sản hay thông tin bí mật của mình.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Nội dung: Trao đổi thảo luận các kiến thức về công nghệ nano; thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo về công nghệ nano; thảo luận về cơ hội kinh doanh ngành công nghiệp micro-nano tại Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các nghiên cứu viên và cộng đồng kinh doanh trao đổi cơ hội kinh doanh công nghệ micro-nano ở Việt Nam.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu giữa các viện/đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam và Bỉ, giữa các viện/đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm;
Trao đổi thông tin – kiến thức khoa học giữa nhà trường /đơn vị nghiên cứu với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực liên quan;
 Giới thiệu và chuyển giao các công nghệ hiện đại từ trong nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất;
Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, mối quan tâm về vệ sinh trong chế biến và cách thức đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Thành phố thông minh; hệ thống điều khiển giao thông thông minh; điều khiển quá trình trong  nhà máy công nghiệp;
Tự động hóa trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
Tự động hóa trong xử lý môi trường;
Tự động hóa trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo;
Ứng dụng trong giáo dục và đào tạo;
Ứng dụng trong y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
Ứng dụng trong phòng chống thiên tai;
Điều khiển giám sát cho hệ thống chống úng ngập thành phố.

tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9925457