SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn thẩm định công nghệ dự án đầu tư để thúc đẩy hỗ trợ chuyển giao công nghệ

21-04-2022

Ngày 20/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ tổ chức hội nghị “Triển khai công tác thẩm định, có ý kiến công nghệ dự án đầu tư theo quy định Luật Chuyển giao công nghệ và các quy định pháp luật liên quan”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Chu Vân Hải (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) cho biết, Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Đến nay, Luật CGCN đã tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy hoạt động CGCN, đổi mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các thành tựu từ khoa học công nghệ hiện đại.

Thời gian qua, việc áp dụng các quy định về công tác thẩm định, có ý kiến công nghệ theo Luật CGCN đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực như hạn chế các công nghệ thủ công, lạc hậu gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe; thay vào đó là các công nghệ tiên tiến, công nghệ mới giúp nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ được chuyển giao tại Thành phố.

10HDKHLVhoinghiluatCGCNh5.jpg

Bà Chu Vân Hải (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) phát biểu khai mạc hội nghị

Theo bà Chu Vân Hải, Sở KH&CN đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký CGCN, thẩm định/góp ý công nghệ cho 59 dự án, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác thẩm định, có ý kiến công nghệ các dự án đầu tư, Sở cũng nhận thấy các quy định đánh giá, thẩm định công nghệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường còn có nhiều nội dung cần hướng dẫn.

Do đó, hội nghị được tổ chức nhằm hướng dẫn các quy định về công tác thẩm định, có ý kiến công nghệ dự án đầu tư, bao gồm các thẩm quyền, thẩm định, có ý kiến về công nghệ các dự án đầu tư; tổng quan chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động CGCN tại Việt Nam.

Thông qua hội nghị, các sở ban ngành, cơ quan quản lý nhà nước giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cũng như tạo kênh kết nối với Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ để ngày càng hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong việc thẩm định, có ý kiến công nghệ dự án đầu tư, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tốt hơn trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Sỹ Đăng (Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ), trên cơ sở kế thừa nội dung còn phù hợp của Luật CGCN 2006, Luật CGCN 2017 đã đổi mới tư duy và phương thức quản lý về hoạt động CGCN phù hợp với giai đoạn mới, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật. Luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định đáp ứng với yêu cầu thực tiễn như cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; sửa đổi quy định về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đặc biệt, Luật bổ sung giải pháp phát triển thị trường KH&CN; quy định về CGCN trong nông nghiệp; sửa đổi quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về CGCN.

10HDKHLVhoinghiluatCGCNh4ok.jpg

Ông Nguyễn Sỹ Đăng (Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ) phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Sỹ Đăng cho hay, một điểm hoàn toàn mới trong Luật CGCN năm 2017 là quy định về công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư, trong đó quy định cụ thể loại dự án phải thẩm định, có ý kiến về công nghệ. Điều này tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư nhằm hạn chế, ngăn chặn công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường và phát triển bền vững của quốc gia.

Tuy nhiên, công tác thẩm định công nghệ còn chịu chi phối bởi các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đã hướng dẫn những quy định mới về công tác thẩm định hoặc có ý kiến công nghệ dự án đầu tư theo Luật Chuyển giao công nghệ; hướng dẫn về đối tượng và thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư theo quy định Luật Chuyển giao công nghệ; vai trò của các cơ quan trong công tác thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP),…

Trong đó, ông Đặng Quốc Huy (đại diện Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ) đã trình bày hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền thẩm định, có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020. Việc thẩm định, có ý kiến về công nghệ thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm giai đoạn chủ trương đầu tư và giai đoạn quyết định đầu tư. Ông Đặng Quốc Huy đã hướng dẫn cụ thể về các đối tượng dự án được đầu tư, thẩm quyền thẩm định công nghệ các dự án đầu tư ở 2 giai đoạn này theo Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư và Luật PPP.

Lam Vân (CESTI)


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351